DSC_2553

داوری و انتخاب عکس های هنرجویانم در کلاس عکاسی مقدماتی موسسه سروش مشهد، توسط اساتید عزیز: اسماعیل عباسی، نعما محدیان روشن و سحر سقا در مشهد صورت گرفت. این جلسه که در تاریخ سه شنبه بیست و ششم مرداد نود و پنج در حضور خود هنرجویان برگزار شد، بچه هایم با نحوه گزینش آثارشان آشنا شدند و ابهامات و سوال هایشان در گفتگو با داوران این جلسه پاسخ داده شد