سایت عکسخانه مشروح ویدئویی کارگاه «چالشی به نام مجموعه عکس» را که کیارنگ علایی در سال گذشته در قالب برنامه ده روز با عکاسان ایران در خانه هنرمندان تهران برگزار کرده بود، جهت استفاده عموم علاقه مندان منتشر کرده است.

لینک ذیل امکان دانلود این کارگاه را به شما می دهد:

دانلود