7-F3


به همت دپارتمان هنر مرکز آموزش صنعت، معدن و تجارت فارس کارگاه دو روزه‌ای در موضوع «نور‌پردازی پرتره استودیویی» در شیراز برگزار شد..
کیارنگ علایی در این کارگاه به مباحث: تاریخچه فضرده پرتره در قرن نوزده و بیست، ماهیت نور استودیویی و تفاوت عملکرد آن با نور محیطی، خلق فضای دراماتیک، ابزار‌شناسی و کاربرد اسسوری‌ها، روش‌های کنترل ۱ تا ۴ شاخه نور و چگونگی رعایت نسبت‌های نوری در فضای استودیو، منطقه بندی چهره، و آشنایی با سبک‌های نور‌پردازی پرداخت. .
این کارگاه در روزهای چهارشنبه ۹ و پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۳ برگزار  شد و  ۶۵  هنرجو در آن شرکت کرده بودند.