داوری چهارمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان ، با حضور داورانی از ترکیه، عمان و ایران  در  زنجان برگزار شد. جشنواره بین المللی عکس سلامت روان  توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، با حمایت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) در ایرانبرگزار می شود. کیارنگ علایی در کنار دکتر رها بیلیر، احمدابولسعیدی، ابراهیم بهرامی، دکتر صائینی، دکتر خانیکی و ناصر محمدی داوری شانزده هزار عکس رسیده به این جشنواره را بر عهده دارند

IMG_5351