149767922001_احمد-زاده

شهرام احمدزاده ترکمانی

وقتی به جستجو و شناخت هنرمندی که آوازه‌ای دارد می‌پردازیم اولین جستجوی ما معطوف به این پرسش است که او چه کرده است؟کارنامه‌اش چیست و چه آثاری  [ بیشتر … ]

esmaeel-abbasy

اسماعیل عباسی

نخستین بار هنگامی که برای داوری جشنواره عکس آبرنگ به مشهد رفته بودم، با کیارنگ علایی آشنا شدم. دو نکته در همان برخوردهای اول خود را نشان  [ بیشتر … ]

Khatami

سید مجتبی خاتمی

شام گاه یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ کار انتخاب و داوری آثار ارسالی به جشنواره سراسری عکس “جهان بدون مرز” انجام پذیرفت. این داوری، برای من اهمیت فوقالعادهای داشت،  [ بیشتر … ]

Siamak-Tarakeme-zadeh2

سیامک تراکمه زاده

یک/ در این روزهای پر از “استاد” که من هم به راحتی یکی از آنها شده ام، و در غیاب “معلم” های خوب که جامعه ما به  [ بیشتر … ]

Reza-Seifi

رضا سیفی

چرا کلاس کیارنگ علایی؟ نظام های آموزشی در یک جامعه همواره متاثر از فرهنگ و سنت حاکم بر آن جامعه هستند. مسلماً شرایط و قواعد فضای آموزشی  [ بیشتر … ]