کارگاه کیارنگ علایی در فریمان

تاريخ : شنبه ۱۳۹۲ هشتم تير

جمعه۱۴ تیر ۱۳۹۲
کارگاه اول: اصول اولیه عکاسی دیجیتال
ساعت ۹ تا ۱۴
کارگاه دوم: مفهوم پروسس در عکاسی دیجیتال
ساعت ۱۴ تا ۱۷www.kiarangalaei.com
© 2023 All Rights Reserved. Kiarang Alaei | Development By : sinam