عبور از کرونا | 9

تاريخ : جمعه ۱۳۹۹ بيست و دوم فروردينعبارت «دوردست اجتماعی» که با افزایش فاصله طبقاتی در جهان به فرهنگ واژگان وارد شده بود، حالا با شیوع کرونا ویروس بیش از گذشته معنای خود را بازشناسی می کند. امکانات نابرابر جهانی برای کمک به مبتلایان کرونا یا محافظت از خانواده های آسیب پذیر – و اصلا شناسایی این جمعیت- نیاز فوری به برنامه های هوشمند را مطرح می کند. گروه بشردوستانه هات که در سال 2010 تاسیس شده به مشاهده دقیق مکان های مبتلا به بحران هایی نظیر سیل، زمین لزره، طوفان و بلاهای طبیعی می پردازد و بر اساس مطالعات این سیستم، هم اکنون یک میلیارد نفر از ساکنین زمین در مکان هایی زندگی می کنند که فاقد نقشه های دقیق و اطلاعات کامل جغرافیایی است. این سیستم می کوشد بر اساس داده های ماهواره های مختلف در سراسر جهان، به شناسایی مناطق نیازمند کمک بپردازد و مکان های دورافتاده و محروم را هایلایت کند تا دولت ها به کمک آن ها بشتابند. این سیستم که درواقع یک اسنپ ماهواره ای است با تمرکز بر مکان هایی که داده های ناقص دارند – و نه کلانشهرها – به بسیج کردن مخاطبان و مردم دلسوز برای کاستن از فاجعه انسانی کرونا می پردازد. 
مردم می توانند روی نقشه ها و داده های هات، بیمارستان ها، داروخانه ها و سوپرمارکت ها را برچسب بزنند، خانه های موجود در یک منطقه را بشمارند، چند نفر در آن جا زندگی می کنند؟ آن ها به چه تعداد واکسن در آینده نیازمندند؟ چه تعداد کمک سریع مالی می خواهند؟ کجا قرنطینه رعایت می شود و کدام منطقه نیازمند هشدار است؟ در دو روز گذشته بیش از هزار و پانصد نفر در نقشه برداری از فاجعه کوید 19 مشارکت کرده اند و بیش از دو میلیون ساختمان و سه هزار مایل جاده را شسناسایی و برچسب زده اند. این یک تلاش بشردوستانه برای نظارت بر بحران کوید 19 است و کارکردهای سیاسی ندارد، بلکه می کوشد به وزارتخانه های بهداشت در دنیا کمک کند تا سریع تر بدانند کجا مردم به آب پاکیزه دسترسی ندارند؟ کدام منطقه به کمک نیاز دارد؟ این سیستم که تحت حمایت سی.دی.سی – مرکز کنترل و پیشگیری بیماری - نیز هست، از ماهواره های سراسر جهان کمک می گیرد و از طریق هوش مصنوعی بلک اسکای به تحلیل داده های ماهواره ای می پردازد تا آن ها را به مدل های اپیدمیولوژیک درباره چگونگی قرنطینه و پیش بینی های شیوع دوباره کرونا ویروس تبدیل کند. 
این برنامه هم اکنون در حال جلب کمک هایی برای مردم استان کوسکو (در زبان محلی کوژو)ی پرو با جمعیت یک میلیون و دویست هزار نفری است.


www.kiarangalaei.com
© 2023 All Rights Reserved. Kiarang Alaei | Development By : sinam