آثار کیارنگ علایی در بازار فاین آرت تهران

تاريخ : جمعه ۱۳۹۳ دوازدهم دي

آخرین مجموعه کیارنگ علایی با عنوان «پرده دوم اتفاق» که بهار امسال در گالری طراحان آزاد به روی دیوار رفت، اکنون در وبسایت بازار فاین آرت جهت فروش عرضه شده است.www.kiarangalaei.com
© 2023 All Rights Reserved. Kiarang Alaei | Development By : sinam